Animación á lectura

Animación á lectura

A biblioteca é a máis democrática das institucións, porque ninguén en absoluto pode dicirnos qué ler, cando nin cómo.Doris Lessing

20/10/21

Día da Biblioteca Escolar


24 de outubro
Bibliotecas: ler, aprender, descubrir
O principiño

O día 24 de outubro celébrase o Día da Biblioteca. A Asociación Amigos del Libro Infantil y Juvenil propuxo esta data para facer fincapé nos beneficios destas institucións ao servizo da lectura, da cultura e da cidadanía.

A Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, a través da Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, impulsa esta conmemoración.

Dende o ano 2019 incorpórase o lema “Aptas para todos os públicos”, que estará presente en todas as actividades. Ademais, a celebración do Día das Bibliotecas ten un fío conductor diferente cada ano. Esta edición, baixo o lema “Bibliotecas: ler, aprender, descubrir” céntrase no papel das bibliotecas como espazos libres, diversos e abertos para o acceso á cultura e ao coñecemento, a partir da lectura e do conxunto de recursos que permiten a aprendizaxe e posibilitan o descubrimento doutras ideas, outras persoas, outras culturas e outros mundos”.

Biblioneme conmemora esta data lembrando o 75 aniversario da publicación en Francia, pola editorial Gallimard, da obra O Principiño. Esta novela, escrita e ilustrada por Antoine de Saint-Exupéry, é un referente na literatura universal e sempre está presente en Biblioneme, pois con ela lemos, aprendemos e descubrimos.


“Non se ven senón co corazón.
O esencial é invisible aos ollos"
Saint-Exupéry.- O Principiño

O alumnado de Educación Plástica e Visual de 1º e 3º ESO, baixo a supervisión da profesora Ana Belén Burgos, realizou a súa interpretación dos debuxos e textos desta obra.


Grazas pola vosa colaboración!!

17/10/21

Día das escritoras 2021

"Ler as idades da vida"

Escritoras, obras e Lectoras

https://www.edu.xunta.gal/biblioteca/blog/?q=node/1560

"Os libros escríbense só para unha lectora, a que os fai estar de novo cando os le. Por iso, a escritura vai dando conta das idades da vida e permítenos elixirnos, recuperarnos e soñarnos entre as páxinas dos libros. Dos libros que lemos, dos que leremos. Dos que se escribiron para nós, aínda que non os atoparamos aínda."
Estas palabras de Marifé Santiago Bolaños, comisaria da VI Edición do Día das Escritoras, enmarcan esta conmemoración, que este ano celébrase o 18 de outubro, o luns máis cercano á festividade de Santa Teresa de Jesús, baixo o lema “Ler as idades da vida”.
Este curso as escritoras, as súas obras e as reflexións realizadas polas lectoras serán as protagonistas desta celebración en Biblioneme, pois consideramos que a relación que se establece entre elas é única.
Adelina Rodríguez Mariño e Carmen González Llorca, profesoras de Inglés e L. Castelá e Literatura, respectivamente, do noso centro, ofrécennos a súa interesante e acertada visión de dúas obras, escritas por dúas autoras singulares, doutras latitudes, Nella Larsen e Kaouther Adimi, que nos levan a coñecer outras épocas, dístintos lugares e variadas sociedades.
Moitas Grazas por ser lectoras da vida.


07/10/21

Formación de usuarios

Este curso retomamos a formación de usuarios no espazo da biblioteca. O alumnado de 1º ESO e o de nova incorporación visitou a  biblioteca e asistiu ás charlas sobre o funcionamento e as actividades de Biblioneme.

24/09/21

PROTOCOLO DE USO DA BIBLIOTECA. CURSO 2021/2022


PROTOCOLO DE USO DA BIBLIOTECA

CURSO 2021/2022

Durante este período de excepcionalidade, determinado pola pandemia da Covid-19, Biblioneme seguirá o protocolo de actuación estipulado polas autoridades sanitarias e educativas.

Pretendemos que neste curso 2021/22 a nosa biblioteca continúe a ser o espazo de referencia para a lectura, a información a comunicación e as aprendizaxes. Seguiremos sendo unha biblioteca de tod@s e para tod@s

Durante este período de excepcionalidade, estableceremos as seguintes normas:


NORMAS DE FUNCIONAMENTO

v      Entrada:

Ø A porta permanecerá aberta durante o tempo de uso da biblioteca para evitar ter que tocala.

Ø É obrigatorio o uso de máscara e de xel hidroalcólico, tanto á entrada como á saída. Hai dispoñible un dispensador de xel desinfectante para este efecto.

Ø A entrada á biblioteca farase pola dereita e a saída pola esquerda.

Ø O alumnado permanecerá facendo fila para acceder ao mostrador do empréstito onde só poderán estar dúas persoas como máximo e sempre coa distancia de 1.2 metros de separación entre elas.

v       Consulta en sala e préstamo:

Ø Prohíbese o uso de xogos de mesa e materiais semellantes de uso compartido.

Ø Anúlase o acceso directo aos materiais de consulta/lectura dos andéis e aos ordenadores e tabletas: solicitaranse ao bibliotecari@ ou persoa encargada.

Ø Os materiais para préstamo só serán manipulados por persoal da biblioteca (membros do equipo e/ou voluntari@s).

Ø Todo o material emprestado e devolto en sala, será deixado na caixa de corentena habilitada para tal fin. Non volverá a estar dispoñible ao uso ata pasadas un mínimo de 4 horas de corentena.

Ø Non está permitida a libre circulación pola biblioteca, agás para acceder aos postos habilitados (18).

Ø Non está permitido mover mesas ou cadeiras, posto que están dispostas para manter unha correcta distancia de seguridade.

Ø Nas mesas, unha vez rematada a actividade de lectura, consulta ou traballo e deixada libre, o usuario/a procedera á súa limpeza, para permitir o seu uso por outra persoa.

  •     Podes solicitar os teus libros con antelación, escribíndonos un correo (bibliotecamonteneme@gmail.com), indicando nome e apelidos, curso, número de usuari@, título da obra e autor/a, e  recolléndoos ao día seguinte. Infórmate na biblioteca. 

v    Respecto ao espazo da biblioteca, este conta con xel hidroalcólico accesible na entrada, caixa con solución hixenizante e panos desbotables, papeleira de pedal, postos con distancia de seguridade,…

            Establecerase a seguinte rutina de limpeza e desinfección:

1.- Hixienización de mans ao entrar e saír.

2.- O uso da máscara é obrigatorio en todo momento.

3.- Mantemento do distanciamento social (distancia de seguridade mínima de 1,2 m entre persoas).

4.- Limpeza e desinfección diaria da biblioteca. (“Limparanse e desinfectaranse as instalacións, mobiliario e equipamentos de traballo. “)

5.- Ventilación entre sesións e diaria, sempre que sexa posible.

  •     Se a situación sanitaria e os protocolos varían, estas normas poden ser revisadas ou cambiadas.

PEDIMOS A PALABRA“A Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica o lema e o cartel para as bibliotecas escolares de Galicia de cara a este curso 2021/2022. O lema elixido, A BIBLIOTECA ESCOLAR TEN A PALABRA, quere poñer o foco na palabra e a oralidade.

A imaxe que interpreta este lema proposto para o curso 2021-2022 é obra do ilustrador, escritor, deseñador e artista visual Pablo Otero, que leva xa un tempo colaborando coas bibliotecas escolares en formacións e obradoiros.”

Iniciamos un novo curso con novas ilusións, moitas expectativas e cautela pola situación sanitaria que aínda estamos a vivir.

Biblioneme “pide e toma a palabra” a través da voz, dos pensamentos e das reflexións da Comunidade Educativa do IES Monte Neme. Así, facemos noso o lema das Bibliotecas Escolares de Galicia para este curso 2021/2022, “A Biblioteca Escolar ten a palabra”:

Seguiremos potenciando a comunicación oral, obxectivo prioritario do noso proxecto, pois esta manifestación repercute na formación de usuari@s critic@s e fomenta a inclusividade.

Este curso, coa recuperación do espazo da biblioteca, promoveremos, entre outras actividades, o debate, as reunións e a expresión creativa. En conclusión, unha comunicación que favoreza o pensamento crítico e “un dominio da linguaxe e da lingua propia”.

Atenderemos, como “Biblioteca Inclusiva”, as necesidades d@s usuari@s máis vulnerables e ofreceremos servizos e materiais ao alumnado que non pode facer uso dos servizos e materiais ordinarios.

Continuaremos coa nosa “Biblioteca Distribuida”, diversificando os espazos e adaptando as actividades á situación sanitaria.

Equipo Biblioneme