Animación á lectura

Animación á lectura

A biblioteca é a máis democrática das institucións, porque ninguén en absoluto pode dicirnos qué ler, cando nin cómo.Doris Lessing

24/10/13

Ler con ciencia

O lema elixido para este curso 2013/2014 pola Consellería de Cultura, Educación e O.U. é LER CIENCIA NA BIBLIOTECA ESCOLAR.

Trata de sensibilizar sobre a importancia da lectura de textos de carácter científico, de textos divulgativos ou de textos literarios que tratan temas relacionados coa ciencia. Todos estes contidos teñen cabida na biblioteca e enriquecen a nosa bagaxe lectora.
Coincidindo co 
fixemos esta mostra de títulos:

Ningún comentario: